Dolby Bio Grand Ljungbyhed xpand3D

Program - Biografen - Teknik - Föreningen - Länkar

Föreningen

Det har bildats en förening för biografen. Förutom att vara en del i lösningen för att finansiera digitaliseringen av biografen är föreningens syfte:

Det finns möjlighet att bli medlem som enskild person, familj eller förening. Information om hur man blir medlem kommer att publiceras här inom kort.